Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

hedbunga
7284 88ea
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaPicki91 Picki91
hedbunga
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass

March 29 2015

hedbunga
hedbunga
hedbunga
2671 7822
"Zjeść ludzia? Nie, ukocham."

March 25 2015

1007 22b5 500
Reposted fromladies ladies viamastema mastema
8564 9aa5 500
Reposted fromsunlight sunlight viaMoooni Moooni
hedbunga
7417 0b1b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMoooni Moooni
hedbunga
hedbunga
6279 2969
Reposted fromrol rol viaMoooni Moooni
hedbunga
4960 d436 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk vialubiezolty lubiezolty
hedbunga

Nie ma większego bólu niż kochać kogoś z kim nie można być

— AmericanHorrorStory
hedbunga
hedbunga
Słowami też można dotykać. Nawet czulej niż dłońmi.
— Janusz L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
Reposted fromnattsu nattsu via050996 050996
hedbunga
6273 0d5e
Reposted frombeyooonce beyooonce viamefir mefir
hedbunga
4010 8179
A wraz z pierwszym dniem wiosny...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamichaelle64 michaelle64
hedbunga
To, co wiecznie zawodzi, wiecznie też jest przedmiotem nadziei.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromyourtitle yourtitle vialittlefool littlefool
hedbunga
3866 01bb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajeszczenie jeszczenie

March 16 2015

hedbunga

coltre:

I love taking pictures of my friends when they are not looking. This is Charlie and she’s in love 

Reposted fromweightless weightless viaxhiatusx xhiatusx
hedbunga
0295 5b79
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamuchless muchless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl