Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2015

4160 1e8c

happymoomin:

oohhh myy g

Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaxmartii xmartii
hedbunga
6240 db2a 500
Reposted fromdusix dusix vianazwazdupy nazwazdupy
hedbunga
3203 cdc5
Reposted fromlafrog lafrog viaWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork
hedbunga
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viaWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork
8321 5d2d 500

ofmice-andashby:

Meet Scrappy, who started life pure black!

Reposted fromPikayu Pikayu viaPinkCoffee PinkCoffee
hedbunga
5673 b1e6
Reposted fromTankistD TankistD viaverschwoerer verschwoerer
hedbunga
Każdy ma jakąś przeszłość. Nieważne, czy dobrą, czy złą, ona czyni nas tym, kim jesteśmy.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viamagolek22 magolek22

April 17 2015

hedbunga
0773 7b2f 500
Reposted fromlittlefool littlefool viametanoiaa metanoiaa
hedbunga
7385 b0e8
Reposted froma-antimatter a-antimatter vianables nables

April 16 2015

6231 da7a 500

awwww-cute:

Pups first day on the boat 

[reddit]

Reposted fromlifu lifu viastillwaiting stillwaiting

April 14 2015

hedbunga
- I świat się wtedy Pani nie załamał? - Załamał i to kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny podepcze i ruszy dalej..
— Janna Chmielewska
Reposted fromte-quiero te-quiero viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
hedbunga
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacricetta cricetta
1088 8023
Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia viamagolek22 magolek22
5850 b7cf
Reposted frommittland mittland viamagolek22 magolek22
hedbunga
I już nie wiesz, czy chcesz go widzieć, czy o nim zapomnieć.
Reposted fromjouet jouet viaanncey anncey
2197 a52f 500
Reposted fromkink kink viatoxicsoul toxicsoul

April 12 2015

hedbunga
7284 88ea
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaPicki91 Picki91
hedbunga
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass

March 29 2015

hedbunga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...